ADS - Akustický Detekční Systém

Ultrarychlý akustický bezpečnostní systém pro dopravní infrastrukturu

Naši specialisté se již mnoho let zabývají nejmodernějšími bezpečnostními průmyslovými technologiemi, a to jak v souvislosti s jejich předchozím působením v nadnárodních korporacích, tak i v rámci lokálních českých vývojových společností.

Jednou z oblastí našeho zájmu jsou bezpečnostní detekční systémy pro dopravní infrastrukturu, konkrétně technologie pro silniční a dálniční tunely. Většina světových technologických firem se vydala v této oblasti cestou automatizované analýzy obrazu z dopravních kamer. Jedná se o systémy s umělou inteligencí, které jsou schopny s pomocí propracovaných matematických algoritmů z existujících informací (obraz z kamery, data ze senzorů v tunelu) automaticky identifikovat nebezpečí. Tato řešení však bohužel nedetekují nebezpečí v tunelu v době vzniku události, nýbrž s určitým zpožděním. Nejrychlejší mezi současnými technologiemi jsou indukční smyčky, ale ty samy o sobě poskytují velmi omezené množství informací. Informační zpoždění se zde pohybuje od několika desítek sekund až do desítek minut. Za tuto dobu mohou vjet do tunelu stovky vozidel s fatálními následky. Některé nebezpečné situace není schopna současná technologie automaticky identifikovat vůbec a bezpečnost tunelu pak závisí pouze na pozornosti operátora.

Naše společnost doplňuje tyto používané systémy o unikátní technologii, která posouvá výslednou bezpečnost dopravního tunelu o kategorii výše. A sice o robotickou analýzu zvuku, která využívá intenzivní matematické modelování, komplexní signálovou analýzu a software s progresivními algoritmy. Spolupráce s renomovaným zahraničním výzkumným a vývojovým partnerem, který pracuje mimo jiné i pro agenturu NASA, se rozvinula z původní obchodní báze do roviny společného technologického projektu, ve kterém naše společnost Powerdynax vývojově řeší jednu komplexní část tohoto systému.

U systémů s umělou inteligencí představují náklady do vývoje hardware (především senzory) pouze zlomek v porovnání s náklady do vývoje vyhodnocovacích softwarových algoritmů. Akustický Detekční Systém od společnosti Powerdynax patří právě do kategorie moderních výrobků tohoto druhu. Takový systém může být provozován samostatně, ale zásadní přidanou hodnotu přináší pouze jako součást ostatních bezpečnostních celků, se kterými společně vytváří komplexní bezpečnostní systém tunelu.

Popis činnosti​

Akustický Detekční Systém analyzuje v reálném čase zvukové pozadí tunelové roury. V místech, kde jsou umístěny kamery videosystému jsou také umístěny malé mikrofonní boxy. Jejich umístění není kritické, mohou se instalovat dokonce i za kamerou, neboť ovlivnění akustiky tunelu kamerou je minimální. Akustické signály z tunelové roury jsou zde převedeny do digitální domény a data jsou přenášena v reálném čase přes síťovou infrastrukturu tunelu na analytický server, popř. při použití většího množství mikrofonních kanálů na serverovou farmu. Tak jako se tunelová roura chová z pohledu akustiky jako jeden celek, tak i náš robotický systém se ve výsledném chování projevuje jako jeden celek, bez ohledu na to, kolik mikrofonních boxů obsahuje.

V analytickém serveru probíhá intenzivní signálová analýza všech mikrofonních kanálů v reálném čase. Jak tento proces funguje? Vezměme si na pomoc zjednodušený příklad. Vžijte se prosím do situace, že právě teď máte zapnutou televizi a sledujete velmi zajímavý pořad. Ve vedlejším pokoji za zavřenými dveřmi začne plakat vaše půlroční dítě. I když vnímáte pláč velmi slabě a téměř neslyšitelně, váš mozek okamžitě zareaguje a přiřadí tomuto "signálu nebezpečí" pomocí dynamických filtrů ve vašem mozku velmi vysokou prioritu. Mozek je schopen v podvědomé oblasti tutu informaci správně a velmi rychle vyhodnotit a vaše vědomí se ihned zaměřuje na eliminaci možného nebezpečí. Velmi podobně pracuje náš Akustický Detekční Systém.

V případě identifikace nebezpečné situace Akustický Detekční Systém automaticky provede kategorizaci konkrétního nebezpečí a vypočte místo incidentu na základě časové analýzy signálů z více mikrofonních kanálů. Komunikační server následně posílá relevantní informaci do řídícího systému tunelu. Ten na základě priorit řídí kamerový systém a zobrazuje místo incidentu na monitorech v místnosti velínu. Operátor je do několika málo sekund od vzniku nebezpečí o této nebezpečné situaci automaticky informován, příslušná kamera zobrazí místo incidentu a jsou aktivovány předem naprogramované návaznosti.

Akustický Detekční Systém také umožňuje automatickou dynamickou lokalizaci pohybujících se osob uvnitř tunelu pomocí tzv. Heat Map a jejich zobrazení pomocí integrovaného grafického rozhranní.

V současné době je tímto systémem chráněno přibližně 150 km tunelů a zkušenosti z provozu ukazují, že se jedná o jednoznačně nejrychlejší detekci nebezpečí v dané kategorii, a současně i s minimálním množstvím planých poplachů. V některých případech činí reakční čas Akustického Detekčního Systému pod 300 milisekund od vzniku události.

V případě vašeho zájmu o Akustický Detekční Systém nás prosím kontaktujte na telefonu 778 468 087, popř. přes email solution@powerdynax.com

CS