Dobré myšlenky vedou k cíli...

Co stojí za naším příběhem...

Náš tým se skládá z mladých inženýrů specializovaných na HW a SW a z matematiků, které spojuje společný zájem o počítačovou technologii + elektroniku, hudbu, biologii a filosofii. Tyto čtyři základní pilíře vědomostí vytvářejí gejzír nových myšlenek a konceptů. Klíčovými slovy jsou zde internet věcí, energetická efektivita a kybernetická bezpečnost. Prvotní myšlenka tohoto týmu byla vyvinout novou koncepci technologicky vyspělého energetického konvertoru pro solární průmysl.
Jednoho dne se členové tohoto týmu náhodně potkali a tím byl zažehnut oheň technologické posedlosti a vášně... A co se týká ohně nejde tady jen o oheň solární...

Stručné vysvětlení technologie

Konvertory elektrické energie

Konvertory elektrické energie - v některé literatuře nazývané Solid State Transformers - převádí jednu formu elektrické energie na jinou. V solárním průmyslu se většinou jedná o konverzi stejnosměrného napětí na střídavé, tedy DC/AC. Běžně se pro tento typ zařízení používá název invertor. Klíčovým parametrem je zde vysoká účinnost převodu (tedy nízké ztráty), spolehlivost a čistota výstupního napětí a proudu. Společným komerčním jmenovatelem je zde ekonomika provozu a doba návratnosti investice.

PWM modulátor

PWM modulátor v našem pojetí je energetický funkční blok, který pomocí digitálních řídících signálů vytváří žádaný výstupní elektrický signál velkého výkonu. Tento popis je značně zjednodušený, nicméně v principu vystihuje podstatu tohoto přístroje. Jedná se o konvertory energie, u kterých není jejich výstupní napětí konstantní a harmonické jako je tomu např. u sinusového napětí v distribuční síti. Naopak jejich výstupní signál se může libovolně měnit buď na základě vstupního řídícího signálu (jedním z takových přístrojů je např. zesilovač), nebo se tento výstupní signál může dynamicky vytvářet na základě matematických algoritmů. Tato technologie je klíčová v mnoha průmyslových odvětvích a např. velká většina frekvenčních invertorů pro řízení motorů je na ní postavená. Osobně si myslíme, že je zde stále ještě velký prostor pro zdokonalování stávajících technologií. Této oblasti se náš vývojový tým velmi usilovně věnuje.

Frekvenční konvertory

Frekvenční konvertor, který se používá pro pokročilé řízení elektrických motorů, je technologicky umístěn hned vedle konvertorů, tedy měničů elektrické energie, používaných v solárním průmyslu. Dovolujeme si tvrdit že jsme odborníky v této oblasti, takže dalším logickým krokem bylo přidat funkcionalitu frekvenčního invertoru pro řízení motorů na seznam funkčností, které musí naše výrobky nabízet.

Koncepty

Unikátnost

Rozhodli jsme se jít velmi náročnou cestou. Takovou, která z velké většiny nepoužívá hotové funkční bloky dostupné v současných moderních signálových mikroprocesorech.

Namísto toho jsme vytvořili velmi výkonný a svou koncepcí univerzální HW na kterém běží náš vlastní kód a který dohromady nabízí velmi rychlý a spolehlivý PWM modulátor s velmi vysokou účinností. Náš vlastní kód - software - je klíčem k úspěchu našich výrobků.

Účinnost

Využíváme velmi pokročilou matematiku, progresivní myšlenky v návrhu konceptu a poslední generaci výpočetního HW. Vytváříme novou platformu pro průmysl.

S tímto konceptem měníme současnou filosofii aplikace. S naší univerzální HW platformou mohou v budoucnu naši klienti ekonomicky kombinovat různé systémy, které dříve vedle sebe existovaly odděleny.

Úspora financí

Naše nová platforma šetří klientům peníze a zvyšuje užitnou hodnotu jejich systémů.

Nechejte naše výrobky otestovat časem: Naše nová platforma je navržena takovým způsobem, že pokud by se změnily požadavky klienta v budoucnu, bude je možno bezproblémově integrovat do stávajícího HW.

Produkty

PWM modulátor

Zakázkový software

Zakázkové řešení pro průmysl

Akustický detekční systém

CS